Training

Bikkeltjes met Lef
(4-7 jaar)

De weerbaarheidstraining Bikkeltjes met Lef (4-7 jaar) is ontwikkeld door psychologen en (ortho)pedagogen van Spectrum Brabant. Deze training is voor ieder kind een basis voor zijn sociale en emotionele ontwikkeling, doordat er allerlei thema’s en vaardigheden worden geoefend m.b.t. het leren kennen van jezelf en omgaan met de ander. Op een kindvriendelijke en humoristische manier leren kinderen grip te krijgen op hun gedachten en gevoelens en zien zij welk effect hun gedrag heeft op de ander. De typetjes Piepmiep Paula, Bikkelboy Bob, Chill Bill en Woeste Wilma helpen je kind daar graag bij.

De groepstraining is voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. In een groep zitten minimaal 3 en maximaal 6 kinderen.

De trainingen bestaan uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur per keer. Er wordt na elke bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wie ben ik?: mijn sterke kanten, mijn uitdagingen, mijn leerdoelen
 • Hoe kom ik over?: hoe sta ik, hoe kom ik over; houdingen en verborgen boodschappen
 • Eerste indruk: een goed eerste indruk maken
 • Relaxen: ontspanningsoefeningen
 • Leren relativeren: kennismaken met het ‘nieuwe denken’
 • GGGG-model: word de baas over je Gedachten, Gevoelens en Gedrag naar aanleiding van Gebeurtenissen
 • Omgaan met lastig gedrag: nee-zeggen, kritiek geven, om hulp vragen
 • Vrienden: vrienden maken en houden
 • Pesten en plagen: voorkomen en ‘genezen’ van pesten

Er wordt gestart met een intake-gesprek met ouder(s) en kind. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en bekeken of de training aansluit bij de wensen. Tijdens en na de training is er telefonisch contact om te bespreken hoe het gaat.

Het kind ontvangt het voorleesboek ‘Bikkeltjes met Lef’.
Iedere bijeenkomst wordt een thuisopdracht meegegeven om wat geleerd is verder te oefenen.

De investering voor Bikkeltjes met Lef bedraagt €295,- voor de hele training, incl. kennismakingsgesprek, evaluatiemomenten en voorleesboek (in termijnen betalen is mogelijk).

Bij deze training wordt één plaats gereserveerd voor een deelnemer uit een inkomenssituatie rond het bijstandsniveau. Deze plaats wordt aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief van 75% korting. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op.

Regelmatig krijg ik de vraag van ouders of hun kind een individuele weerbaarheidstraining kan volgen. Dit is mogelijk.
Je kind volgt een individuele training, waarbij we werken aan zijn persoonlijke leervraag met betrekking tot weerbaarheid en zelfvertrouwen.
Uit de Bikkeltraining worden de thema’s gebruikt die van toepassing zijn op de leervraag van jouw kind. Je betaalt €70,-  per sessie. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op.

Wanneer er aanmeldingen komen voor de training Bikkeltjes met Lef zal er gekeken worden of er een groep gevormd kan worden.

Het gaat om de weerbaarheidstraining voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar.

De training wordt gegeven aan de Koningsweg 30 in Vriezenveen.

informatie of wilt u uw kind opgeven. Neem dan contact op.

Kies de training in bovenstaand keuzemenu

Bikkels in de dop
(8-12 jaar)

De weerbaarheidstraining Bikkels in de dop (8-12 jaar) is ontwikkeld door psychologen en (ortho)pedagogen van Spectrum Brabant. Deze training is voor ieder kind een basis voor zijn sociale en emotionele ontwikkeling, doordat er allerlei thema’s en vaardigheden worden geoefend m.b.t. het leren kennen van jezelf en omgaan met de ander. Op een kindvriendelijke en humoristische manier leren kinderen grip te krijgen op hun gedachten en gevoelens en zien zij welk effect hun gedrag heeft op de ander. De typetjes Piepmiep Paula, Bikkelboy Bob, Chill Bill en Woeste Wilma helpen je kind daar graag bij!

De groepstraining is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die nog op de basisschool zitten. In een groep zitten minimaal 3 en maximaal 6 kinderen.

De trainingen bestaan uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Er wordt na elke bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wie ben ik?: mijn sterke kanten, mijn uitdagingen, mijn leerdoelen
 • Hoe kom ik over?: hoe sta ik, hoe kom ik over; houdingen en verborgen boodschappen
 • Eerste indruk: een goed eerste indruk maken
 • Relaxen: ontspanningsoefeningen
 • Leren relativeren: kennismaken met het ‘nieuwe denken’
 • GGGG-model: word de baas over je Gedachten, Gevoelens en Gedrag naar aanleiding van Gebeurtenissen
 • Omgaan met lastig gedrag: nee-zeggen, kritiek geven, om hulp vragen
 • Vrienden: vrienden maken en houden
 • Pesten en plagen: voorkomen en ‘genezen’ van pesten

Er wordt gestart met een intake-gesprek met ouder(s) en kind. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en bekeken of de training aansluit bij de wensen. Tijdens en na de training is er telefonisch contact om te bespreken hoe het gaat.

Het kind ontvangt het werkboek ‘Bikkels in de dop’ met informatie en handige tips.
Iedere bijeenkomst wordt een thuisopdracht meegegeven om wat geleerd is verder te oefenen.

De investering voor Bikkels in de Dop bedraagt €295,- voor de hele training, incl.  kennismakingsgesprek, evaluatiemomenten en werkboek (in termijnen betalen is mogelijk).

Bij deze training wordt één plaats gereserveerd voor een deelnemer uit een inkomenssituatie rond het bijstandsniveau. Deze plaats wordt aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief van 75% korting. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op.

Regelmatig krijg ik de vraag van ouders of hun kind een individuele weerbaarheidstraining kan volgen. Dit is mogelijk na overleg.
Je kind volgt een individuele training, waarbij we werken aan zijn persoonlijke leervraag met betrekking tot weerbaarheid en zelfvertrouwen.
Uit de Bikkeltraining worden de thema’s gebruikt die van toepassing zijn op de leervraag van jouw kind. Je betaalt €70,-  per sessie. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op.

Wanneer er aanmeldingen komen voor de Bikkeltraining zal er gekeken worden of er een groep gevormd kan worden.

Het gaat om de weerbaarheidstraining voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

De training wordt gegeven aan de Koningsweg 30 in Vriezenveen.

 

 

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind opgeven. Neem dan contact op.

Kies de training in bovenstaand keuzemenu

Brugklas Bikkels
(11-14 jaar)

De weerbaarheidstraining Brugklas Bikkels (11-14 jaar) is ontwikkeld voor kinderen die in groep 8 zitten of in de 1e van het Voortgezet Onderwijs. Deze training is voor ieder kind een basis voor zijn sociale en emotionele ontwikkeling, doordat er allerlei thema’s en vaardigheden worden geoefend m.b.t. het leren kennen van jezelf en omgaan met de ander, er worden onderwerpen behandeld om de weerbaarheid van het kind te vergroten. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de overstap (of de start) naar het Voortgezet Onderwijs. Op een kindvriendelijke en humoristische manier leren kinderen grip te krijgen op hun gedachten en gevoelens en zien zij welk effect hun gedrag heeft op de ander, middels de sociale en cognitieve leertherapie. Het sociaal leren staat in de Bikkellesprogramma’s centraal in de vorm van het gebruik van de typetjes (Bikkel, Pieper, Woesteling en Chiller).

 

De groepstraining is voor kinderen uit groep 8 van de basisschool en voor de tieners die in de 1e van het VO zitten.  (11-14 jaar).

In een groep zitten minimaal 3 en maximaal 6 kinderen.

De trainingen bestaan uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Er wordt na elke bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wie ben ik?: mijn sterke kanten, mijn uitdagingen, mijn leerdoelen
 • Hoe kom ik over?: hoe sta ik, hoe kom ik over; houdingen en verborgen boodschappen
 • Eerste indruk: een goed eerste indruk maken
 • Relaxen: ontspanningsoefeningen
 • Leren relativeren: kennismaken met het ‘nieuwe denken’
 • GGGG-model: word de baas over je Gedachten, Gevoelens en Gedrag naar aanleiding van Gebeurtenissen
 • Omgaan met lastig gedrag: nee-zeggen, kritiek geven, om hulp vragen
 • Vrienden: vrienden maken en houden
 • Pesten en plagen: voorkomen en ‘genezen’ van pesten
 • Overgang VO: hoe gaat de overgang naar het VO en hoe houd ik me staande

Er wordt gestart met een intake-gesprek met ouder(s) en kind. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en bekeken of de training aansluit bij de wensen. Tijdens en na de training is er telefonisch contact om te bespreken hoe het gaat.

Het kind ontvangt het boek en werkboek ‘Brugklas Bikkels’ met informatie en handige tips.
Iedere bijeenkomst wordt een thuisopdracht meegegeven om wat geleerd is verder te oefenen.

De investering voor Brugklas Bikkels bedraagt €295,- voor de hele training, incl.  kennismakingsgesprek, evaluatiemomenten en (werk)boek (in termijnen betalen is mogelijk).

Bij deze training wordt één plaats gereserveerd voor een deelnemer uit een inkomenssituatie rond het bijstandsniveau. Deze plaats wordt aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief van 75% korting. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op.

Regelmatig krijg ik de vraag van ouders of hun kind een individuele weerbaarheidstraining kan volgen. Dit is mogelijk na overleg.
Je kind volgt een individuele training, waarbij we werken aan zijn persoonlijke leervraag met betrekking tot weerbaarheid en zelfvertrouwen.
Uit de Bikkeltraining worden de thema’s gebruikt die van toepassing zijn op de leervraag van jouw kind. Je betaalt €70,-  per sessie. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op.

De training wordt gehouden op 4 woensdagmiddagen aan het eind van een schooljaar en 3 trainingen aan het begin van het nieuwe schooljaar (rond de grote vakantie).

De data zijn worden in overleg gepland.

De training wordt gegeven aan de Koningsweg 30 in Vriezenveen.

informatie of wilt u uw kind opgeven. Neem dan contact op.

Kies de training in bovenstaand keuzemenu

Huiswerk Bikkels
(10-14 jaar)

Huiswerk Bikkels is een plan- en studievaardigheden training. Kinderen van groep 7/8 en uit het Voortgezet Onderwijs klas 1 en 2 leren door deze training om:

– zichzelf beter te motiveren en te concentreren
– Leer- en maakwerk efficiënter aan te pakken
– meer overzicht te krijgen op hun huiswerk door het gebruik van planmethodes

In 4 sessies van 1,5 uur (of 8 van 50 minuten) leren ze om te leren.
Daarnaast hebben ze kennis over houding, denken voelen en doen.De groepstraining is voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool en voor de tieners die in de 1e en 2e  van het VO zitten.  (10-14 jaar).

In een groep zitten minimaal 3 en maximaal 6 kinderen.

De trainingen bestaan uit 4  bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Deze worden om de twee weken gegeven. Er wordt na elke bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

Dit is geen weerbaarheidstraining. In deze training zal gewerkt worden aan het leren leren, het plannen van je huiswerk en hoe je je huiswerk het beste maakt.

Er wordt gestart met een intake-gesprek met ouder(s) en kind. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en bekeken of de training aansluit bij de wensen. Na de training is er (telefonisch) contact om kort te evalueren.

Het kind ontvangt het boek en werkboek ‘Huiswerk Bikkels’ met informatie en handige tips.
Iedere bijeenkomst wordt een thuisopdracht meegegeven om wat geleerd is verder te oefenen.

De investering voor Huiswerk Bikkels bedraagt €175,- voor de hele training, incl.  kennismakingsgesprek, evaluatiemomenten en (werk)boek (in termijnen betalen is mogelijk).

Bij deze training wordt één plaats gereserveerd voor een deelnemer uit een inkomenssituatie rond het bijstandsniveau. Deze plaats wordt aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief van 75% korting. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op.

Regelmatig krijg ik de vraag van ouders of hun kind een individuele training kan volgen. Dit is mogelijk na overleg.
Je kind volgt een individuele training, waarbij we werken aan zijn persoonlijke leervraag met betrekking tot weerbaarheid en zelfvertrouwen.
Uit de Bikkeltraining worden de thema’s gebruikt die van toepassing zijn op de leervraag van jouw kind. Je betaalt €70,-  per sessie. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op.

De training wordt gehouden in het nieuwe schooljaar.

De data worden in overleg gepland.

De training wordt gegeven aan de Koningsweg 30 in Vriezenveen.

 

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind opgeven. Neem dan contact op.

Kies de training in bovenstaand keuzemenu

Faalangsttraining

Wat is faalangst?

Een definitie: Faalangst is een vorm van angst die zich voordoet bij het uitvoeren van cognitieve, sociale of motorische taken en waarvan het effect is dat mensen minder presteren dan waartoe zij in staat zouden zijn wanneer die angst zich niet voordoet. Deze angst doet zich alleen voor in situaties waarin een prestatie moet worden geleverd.

Faalangst betekent voor jou misschien dat je blokkeert wanneer je een moeilijke of ingewikkelde taak moet uitvoeren. Je weet echt niet meer wat je moet doen, je klapt dicht en kunt niet meer doen wat je moet doen. Een gevolg kan zijn dat je niet meer nieuwe dingen kunt leren of kunt opschrijven wat je geleerd hebt (bij toetsen bijv.). Je kunt niet meer uit je woorden komen, je weet het ineens niet meer (bij presentaties of ontmoetingen met anderen bijv.). Misschien ben je ineens heel onhandig, je struikelt, doet onhandige dingen met je lichaam. Je weet van jezelf dat je het best kunt, maar het komt er gewoon niet op het goede moment uit.

De faalangsttraining noemen we LEF training. We willen je leren om LEF te krijgen, maar de letters betekenen ook iets: Leren Effectief omgaan met Faalangst. Hoe leer je nu met je angst om te gaan? Hoe krijg je lef?

 

De groepstraining is voor kinderen vanaf groep 6 van de basisschool tot tieners die in de 1e en 2e van het VO zitten (9-14 jaar).

In een groep zitten minimaal 3 en maximaal 6 kinderen. Er is een mogelijkheid om de training individueel en op maat te volgen.

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Deze worden wekelijks gegeven. Na elke bijeenkomst wordt er huiswerk meegegeven om er thuis verder mee te oefenen en het te implementeren.

Bij de faalangsttraining willen we de jongeren de volgende behoeften leren en laten ervaren:

 • ik kan wat (competentie)
 • ik kan en mag het alleen (autonomie)
 • ik kan en mag het ook samen met anderen (relatie)

Jongeren moeten al vroeg keuzes maken. Het maken van keuzes veronderstelt een duidelijke en afgerond zelfbeeld. Wanneer dit nog niet is uitgekristalliseerd, kunnen al die keuzes bij kinderen leiden tot onzekerheid, passiviteit en het ontwijken van keuzes: stress en faalangst.

Doordat we werken in groepen leren de jongeren van elkaar, in relatie met elkaar. Ze zien hoe anderen problemen aanpakken en krijgen feedback van elkaar.

Er wordt gestart met een intakegesprek met ouder(s) en kind. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en bekeken of de training aansluit bij de wensen. Na de training is er een evaluatiemoment met kind en ouder(s).

Het kind ontvangt het boek een map met uitleg, tips en huiswerk. Iedere bijeenkomst wordt een thuisopdracht meegegeven om wat geleerd is verder te oefenen.

De investering voor de faalangsttraining (LEF-training) bedraagt €295,- voor de hele training, incl.  kennismakingsgesprek, evaluatiemomenten en map (in termijnen betalen is mogelijk).

Regelmatig krijg ik de vraag van ouders of hun kind een individuele training kan volgen. Dit is mogelijk na overleg.

Je kind volgt een individuele training, waarbij we werken aan zijn persoonlijke leervraag met betrekking tot weerbaarheid en zelfvertrouwen.

Uit de Bikkeltraining worden de thema’s gebruikt die van toepassing zijn op de leervraag van jouw kind. Je betaalt €70,-  per sessie. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op.

De training wordt gehouden bij voldoende deelname.

De training wordt gegeven aan de Koningsweg 30 in Vriezenveen.

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind opgeven. Neem dan contact op.

Kies de training in bovenstaand keuzemenu