SPREKEN

Als coach, trainer en spreekster, kom ik graag langs. Voor vrouwenochtenden, conferenties, gemeenteavonden, bijeenkomsten, workshops kun je me boeken voor een spreekbeurt.

Tijdens het spreken willen we samen een stapje verder komen in het ontdekken wat de Bijbel ons wil zeggen. Dit kunnen Bijbelse onderwerpen zijn, maar ook maatschappelijke thema’s m.b.t. de Bijbel.

Hieronder staan mogelijke thema’s. Ik pas het thema per doelgroep aan zodat het het beste aansluit bij waar jij me voor vraagt.

  • Wandelen met God > Over het luisteren naar Gods stem a.d.h.v. Joh. 10
  • Wandel je droom met God  > Jouw verlangens en overgave
  • Wie ben jij? > Wie mag jij zijn in het licht van de Bijbel?
  • Genadige Liefde > Gods liefde ontvangen en doorgeven
  • Wandelen met de Emmausgangers > Leren en ontdekken wie Jezus is
  • Durf jij ?!?
  • Druk-druk-druk > Over timemanagement, loslaten en leven met God
  • Stilte
  • Thema’s in overleg

Wil je mij uitnodigen voor een spreekbeurt? Dat kan!