Speltherapie

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen zich
verder te ontwikkelen.

Waarom speltherapie?

Spel is de taal van het kind. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Door middel van het spel kan het kind zich ontspannen, zijn gedachten, gevoelens en wensen uiten, ervaringen verwerken en experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Zowel cognitief als emotioneel kan het kind nieuwe inzichten verwerven. De speltherapeut stimuleert het kind om uit te spelen waar het mee zit en helpt ouders hun kind beter te begrijpen.

Wanneer speltherapie?

Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

Een Stapje Verder helpt bij de volgende problemen:

 • Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet
 • Te weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld
 • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten of trauma’s
 • Hechtingsproblematiek
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samen spelen, pestgedrag of gepest worden
 • Teruggetrokken gedrag
 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen of slecht luisteren.

Voor kinderen....

Jij mag kiezen
Bij speltherapie mag je elke week drie kwartier spelen. Dit doe je in de spelkamer. Tijdens de speltherapie kun je van alles doen. Je kunt tekenen, iets bouwen, knutselen en met Playmobil spelen. Er zijn spelletjes, verkleedkleren, zand, ridders, poppen en nog veel meer. Je mag overal mee spelen. En als je nergens zin in hebt, dan is dat ook goed.
 
Waarom naar speltherapie? 
Er kunnen verschillenden redenen zijn waarom kinderen naar speltherapie gaan. Soms gebeurt er iets naars. Je wordt bijvoorbeeld gepest of hebt steeds ruzie. Je ouders gaan scheiden of er is iemand dood gegaan. Of je bent al een tijdje bang of boos terwijl je niet weet waarom. Je wilt er wel over vertellen maar je weet soms niet aan wie en ook niet wat je precies wil vertellen. Je voelt je niet prettig. Dat merken je ouders ook aan jou.
 
Therapeut betekent helper
Een speltherapeut is er voor jou en zij kan jou helpen. Therapeut betekent helper. Ze vindt het belangrijk wat jij speelt tijdens speltherapie. Ze speelt mee als jij dat wilt. Als je een tijdje naar speltherapie bent geweest, ga je je beter voelen. Je bent niet meer zo verdrietig, boos of bang. Want tekenen, iets bouwen, knutselen of spelen helpt. En het is fijn als iemand je begrijpt.

Meer informatie vindt u / vind jij in de informatiefilm en op de site van de Nederlandse Verenigingen van Speltherapeuten.

Meer informatie

Kennismaking
In een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek van twintig minuten, telefonisch of in de praktijk, bepaal je of speltherapie en de therapeut passen bij de hulpvraag van het kind. Vraag hier een kennismaking aan.

Aanmelden voor speltherapie
Je kunt als ouder jouw kind zelf aanmelden voor speltherapie. Soms worden ouders door professionals, zoals een intern begeleider of zorgcoördinator van  school, een huisarts, een jeugdprofessional van bijvoorbeeld het Centrum Jeugd en Gezin of Zorgzaam Twenterand doorverwezen naar de speltherapeut. Aanmelden kan telefonisch of via e-mail. Het jeugdteam van Zorgzaam Twenterand kan via de gemeente een beschikking aanvragen bij de gemeente voor speltherapie of u kunt via de huisarts een verwijzing aanvragen. Voor het formulier klik hier.
Een andere mogelijkheid is via de (aanvullende) zorgverzekering. Voor vergoedingen en tarieven kijkt u bij de 'tarieven'.

 

Het tarief van speltherapiepraktijk Een Stapje Verder is €85,- per uur.

Dit tarief geldt voor:

 • Intake gesprekken
 • Observatie- en therapiesessies (3 kwartier + half uur voorbereiden en uitwerken)
 • Observaties/gesprekken op school of bij de verwijzende instelling
 • Oudergesprekken
 • Telefonisch consult (afhankelijk van de tijd van het gesprek)
 • Verslaglegging (in overleg)

Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Klik hier voor meer informatie over de werkwijze van Een Stapje Verder.

Betalingsvoorwaarden

 • Facturen worden per maand  via mail verstuurd.
 • Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuur- en relatienummer.
 • Bij niet tijdige betaling kunnen rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht.
 • Indien een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de sessiekosten in rekening gebracht.

Vergoedingen
Via de aanvullende ziektekostenverzekering kunt u vaak de therapiekosten gedeeltelijk vergoed krijgen. De zorg valt onder vaktherapie, alternatieve behandeling of alternatieve zorg. Een telefoontje naar uw zorgverzekeraar geeft vaak het snelste duidelijkheid. Noem daarbij de registraties van Een Stapje Verder bij FVB. U kunt ook even kijken op de website van zorgwijzer.

Vaktherapie vanuit de Jeugdwet met een PGB
Speltherapie kan, indien de zwaarte van de hulpvraag daaraan voldoet, soms vergoedt worden middels een Persoons Gebonden Budget (PGB) vanuit de Jeugdwet. Soms is het nodig om hiervoor een verwijsbrief van een erkende verwijzer te hebben zoals een huisarts of de jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt vervolgens een beschikking aanvragen voor vaktherapie (hier valt speltherapie onder) bij de gemeente waar uw kind woont. Het aanvragen van een PGB verloopt in elke gemeente anders.

De werkwijze van speltherapiepraktijk Een Stapje Verder

Intakegesprek
Een behandeltraject start met een vragenformulier en een intake gesprek. In dit gesprek vraagt de speltherapeut u naar het levensverhaal van uw kind en naar de zorgen en/of problemen die er zijn. De speltherapeut bespreekt samen met u of speltherapie een goede weg kan zijn om met de zorgen en/of problemen aan de slag te gaan. Dit gesprek kan vindt plaats op de speltherapielocatie

Vijf observatiesessies
De volgende stap is dat uw kind vijf keer komt spelen met de speltherapeut. Dit is de observatie periode. Hierbij kijkt de speltherapeut of uw kind het prettig vindt om te komen spelen, of uw kind een therapeutische relatie aan kan gaan met de speltherapeut en of uw kind tot spelen komt.

Behandeltraject
Na vijf observatie sessies is er een oudergesprek om te bespreken of en hoe een behandeltraject gestart wordt. De meeste kinderen hebben tussen de 10 en 20 sessies nodig om weer op eigen kracht verder te kunnen. Hierover houdt de speltherapeut contact met u. Er vinden tijdens het behandeltraject een aantal oudergesprekken plaats.

Beroepsvereniging

Heleen Scherphof  is geregistreerd speltherapeut bij de beroepsvereniging van vaktherapeuten, de FVB. Sinds januari 2017 is de NVVS, de Nederlandse Vereniging Voor Speltherapeuten aangesloten bij de FVB, en valt speltherapie onder ‘vaktherapie’. De FVB en de NVVS maken zich sterk voor een goede kwaliteit. Er is een speciaal visitatie-programma waarbij de praktijkvoering doorgelicht wordt om de kwaliteit te waarborgen en verbeterpunten door te voeren. 

Registratiecodes
KvK Een Stapje Verder: 53676696
BTW nr.: 128395916B01
FVB: 111741
De AGB codes zijn in te zien op aanvraag.

Algemene voorwaarden/wet- en regelgeving
Klik hier voor de algemene voorwaarden / wet- en regelgeving

Wetgeving en Privacy
Er zijn veel regels en wetgeving rondom therapie en dat is belangrijk! Hier lees je hoe ik daarmee omga en wat dit voor je kan betekenen.

Klachtenregeling
Mochten er ondanks alle goede bedoelingen zijn toch vragen of klachten zijn dan kunt u dit middels dit formulier aangeven.