Speltherapie

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen.

Waarom speltherapie?

Spel is de taal van het kind. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat het dwars zit. Door middel van spel kan het kind zich ontspannen, zijn gedachten, gevoelens en wensen uiten, ervaringen verwerken en experimenteren met allerlei vormen van gedrag, zo kan het kind nieuwe inzichten verwerven, zowel cognitief als emotioneel. De speltherapeut stimuleert het kind om uit te spelen waar het mee zit en helpt ouders hun kind beter te begrijpen.

Wanneer speltherapie?

Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

  • Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet
  • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
  • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s
  • Hechtingsproblemen
  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen, slecht luisteren,  …….

Meer informatie vindt u in de informatiefilm en op de site van de Nederlandse Verenigingen van Speltherapeuten.