Coaching

Wat is Coaching?

Coachen is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp. Het doel van coachen is om ervan te leren. Je leert zelfstandig te functioneren op school, thuis, werk- of speelplek.

Een Stapjeverder biedt naast kinderen ook jongeren en volwassenen de mogelijkheid om coaching te ontvangen. Door middel van coaching helpt Een Stapjeverder je om jezelf beter te leren kennen en een manier te vinden om bepaalde doelen te behalen.

Kindercoaching / jongerencoaching

Een Stapjeverder biedt kindercoaching aan. Ieder kind heeft periodes dat hij of zij wat minder in zijn of haar vel zit. Het wordt echter vervelend als het kind langere tijd kamp met verdrietige, angstige of boze gevoelens. Voelt jouw kind zich niet fijn en wil je je kind helpen? Dan kun je overwegen om een afspraak te maken bij Een Stapjeverder. Een Stapjeverder werkt vanuit een positieve werkwijze, oplossingsgericht en kijkend naar de mogelijkheden en kwaliteiten van je kind.
Hieronder een aantal voorbeelden van vaak voorkomende problemen:
• Faalangst of angst
• Onzekerheid, verlegenheid of perfectionisme
• Moeite met het uiten van emoties
• Boosheid, frustratie of woedeaanvallen
• Verdriet of veel piekeren
• Moeite met (in)slapen
• Buikpijn of hoofdpijn zonder lichamelijke oorzaak
• Hooggevoeligheid
• Meer- of hoogbegaafdheid en mindset verandering
• Pestgedrag of gepest worden
• Na de scheiding van ouders
• Na het overlijden van een dierbare

Veel van deze problemen horen bij het opgroeien. Toch kunnen ze je kind flink in de weg staan.
Ieder kind mag ervaren en weten dat het uniek is. Het kind mag zichzelf zijn. Tijdens de kindercoach sessies van Een Stapjeverder willen we samen ontdekken hoe het kind in de wereld mag staan zoals hij of zij dit zelf wil. Er worden nieuwe vaardigheden en gedachten aangeleerd, zodat je kind om leert gaan met de lastige situaties.

Samen mogen we stappen zetten om zo een stapje verder te komen.

Volwassen coaching

Ook voor (jong)volwassenen is er een mogelijkheid om gecoacht te worden.
Middels gesprekken, werken met poppetjes (Een Taal Erbij), werken op de kaart, kernkwadranten en andere methodieken  kunnen we het probleem wat je parten speelt bekijken en onderzoeken.

Volwassen coaching wordt gedaan via de ontwikkelingsgerichte coachtechniek, met de methodiek van de Vork
(https://www.hetontwikkelingsinstituut.be/expertise/ontwikkelingsgericht-coachen/vorkmodel

Het Vorkmodel

Werkwijze

Mijn visie is dat ieder persoon, klein en groot zelf weet hoe hij (of zij) tot een oplossing kan komen van zijn vraag. Daar zijn alleen wat handreikingen bij nodig om tot de juiste inzichten te komen.

Als coach ga ik uit van de zelfsturing van de ander. We praten niet over problemen maar over mogelijkheden en vaardigheden die we willen ontwikkelen. Door vanuit deze positieve kant naar de mens te kijken zien we de mogelijkheden die een mens al heeft. Daarnaast zien we de onmogelijkheden. Wanneer we met liefde naar onszelf kijken en ons focussen op hoe het anders kan, zijn er vele veranderingen mogelijk.
We staan niet alleen in deze wereld, maar zijn er onderdeel van. Het kind, de jongere, maar ook de volwassene heeft anderen nodig om de nieuwe vaardigheid te ontwikkelen.

Luisteren, aandacht en acceptatie zijn belangrijke instrumenten waarmee ik werk. Mijn houding is een luisterende en nieuwsgierige houding. Ik laat de ander vertellen en zelf zoeken naar mogelijkheden.

Meer informatie over mijn werkwijze:

We starten een coachsessie met een intakegesprek waarbij zowel de ouder als het kind of de jongere aanwezig zijn. Tijdens de intake proberen we in beeld te krijgen wat we willen ontwikkelen en welke stappen we willen leren en maken. Een kind maakt onderdeel uit van een gezin en ik vind het belangrijk dat zij ook op de één of andere manier betrokken worden in het proces. Tijdens de opvolgende gesprekken zal het kind alleen aanwezig zijn. 

Er zijn gemiddeld zes sessies nodig om tot een goed resultaat te komen. Tussen elke sessie zit 1-2 weken. Als er onverhoopt toch meer sessies nodig zijn, zal dit tijdig aangegeven worden. Aan het eind van het coaching traject bij Een Stapjeverder, zal er een evaluerend gesprek plaatsvinden met ouder en kind.

De prijs voor een kinder coaching sessie is € 70,- (50-60 min.)
De prijs voor volwassen coaching sessie is € 80,- 
Eventuele reiskosten zijn € 0,25 per km (Bij sessies op locatie)