COACHEN

Coaching

Coaching helpt je om jouw manier te vinden waarmee jij jezelf kunt stimuleren om beter te presteren, het resultaat te halen wat jij voor ogen hebt. Jouw kwaliteiten, jouw sterke kanten zijn heel belangrijk. Deze willen we (her)ontdekken om zo ook je moeilijkheden te overwinnen en zo een stapje verder te komen.

Tijdens het coachen begeleid ik een persoon (of groep), zodat diegene het beste uit zichzelf kan halen ten aanzien van één of meer gestelde doelen. Het is een kortdurende, resultaatgerichte vorm van begeleiden, waarbij de ander leert zelfstandig te functioneren in zijn werk of persoonlijke situatie. Het doel van coachen is om ervan te leren.

Het zijn niet de dingen van de wereld waardoor we van slag zijn; het zijn onze gedachten daarover. Door met deze gedachten te gaan stoeien, zijn we in staat om onze houding, ons leven te veranderen. In welk perspectief plaats jij jouw gedachten?

Waarom raakte ik zo gefascineerd door coaching? Ik ontdekte steeds meer dat de drijfveer in mijn leven eigenlijk is: mensen in beweging krijgen, mensen zichzelf bewust te laten worden dat ze zelf hun stap moeten en kunnen maken door de deur te openen waarachter hun dromen en ideeën liggen. Samen een stapje verder komen.

Je kunt zo ongelooflijk veel uit jezelf halen maar soms heb je een klankbord nodig.

Werkwijze

Mijn visie is dat ieder persoon, klein en groot zelf weet hoe hij (of zij) tot een oplossing kan komen van zijn vraag. Daar zijn alleen wat handreikingen bij nodig om tot de juiste inzichten te komen.

Als coach ga ik uit van de zelfsturing van de ander. We praten niet over problemen maar over mogelijkheden en vaardigheden die we willen ontwikkelen. Door vanuit deze positieve kant naar de mens te kijken zien we de mogelijkheden die een mens al heeft. Daarnaast zien we de onmogelijkheden. Wanneer we met liefde naar onszelf kijken en ons focussen op hoe het anders kan, zijn er vele veranderingen mogelijk.
We staan niet alleen in deze wereld, maar zijn er onderdeel van. Het kind, de jongere, maar ook de volwassene heeft anderen nodig om de nieuwe vaardigheid te ontwikkelen.

Enkele onderwerpen waarop mensen gecoacht kunnen worden:

 • Persoonlijke coaching
  Problemen die niet expliciet op een taak gericht zijn, bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen, uit balans zijn, omgaan met gevoelens als onzekerheid, maar ook onvrede naar aanleiding van een nieuwe situatie, bijvoorbeeld na een reorganisatie.
 • Coaching op zingeving
  Vragen rond de zin van het leven. Wat in je leven geeft jou zin en hoe geef jij zin aan het leven? Waar doe je het allemaal voor en waar breng het jou? Wat is jouw persoonlijke doel in dit leven
 • Stressmanagement
  Het vinden van de balans tussen werk en privé, tijdbeheer, prioriteiten leren stellen, het leren balanceren tussen draagkracht en draaglast.

Luisteren, aandacht en acceptatie zijn belangrijke instrumenten waarmee ik werk. Mijn houding is een luisterende en nieuwsgierige houding. Ik laat de ander vertellen en zelf zoeken naar mogelijkheden.

Meer informatie over mijn werkwijze:

We starten een coachsessie met een (gratis) intakegesprek. Tijdens de intake proberen we in beeld te krijgen wat we willen ontwikkelen en welke stappen we willen leren/maken. 
De eerste bijeenkomst bij kind- of jongerencoaching, ontmoet ik ouder en kind tijdens een intakegesprek. Een kind is onderdeel van het gezin, wanneer we werken met het kind zal ook het gezin er weet van moeten hebben. 

Gemiddeld werken we 5 sessies met tussenpozen van een/twee weken. Mochten er meer of minder nodig zijn, dan wordt dit tijdig aangegeven. Het kind is bij de coachsessies meestal alleen, zonder ouder. Aan het eind zal er een evaluerend gesprek plaatsvinden. Bij kindercoaching zal dit met ouder en kind zijn.

De prijs voor een kindercoachsessie van 50 min. is € 60,- 
De prijs voor volwassencoachingsessie van 60 min. is € 75,- 
De intake is gratis indien er een coachsessie op volgt (anders €20,-).  Eventuele reiskosten zijn € 0,25 per km., mocht de sessie elders gegeven worden.

Kindercoaching

 • Voel je je wel eens alleen? Heb je het gevoel dat niemand je helpt?
 • Ben je bang om fouten te maken? Moet je alles goed doen van jezelf?
 • Ben je bang om alleen te zijn, bang voor dieren of andere spannende dingen?
 • Misschien voel je je wel heel klein en wil je ook zo zijn als die stoere jongens en meiden in de klas.
 • Denk je dat je niet goed genoeg bent, dat jou toch nooit iets lukt?

Weet je, jij bent mooi zoals jij bent! Jij mag jezelf zijn. Zullen we samen ontdekken hoe jij in de wereld kan staan, zoals jij dat zou willen? Zullen we samen ontdekken hoe jij in de wereld kunt staan, zoals jij dat zou willen? Er gebeuren dingen die niet leuk zijn. Soms zijn het anderen die niet leuk reageren, maar soms ben jij misschien zelf wel die niet goed handelt. Samen willen we ontdekken hoe we niet meer opzien tegen de problemen, maar naar wat jij wilt leren, wat jouw vaardigheden zijn. Wat wil jij? Wat heb jij nodig? Wie kunnen je daarbij helpen? Jij mag leren om te kijken naar wat jij wilt ontwikkelen. Jij mag stappen zetten, en zo een stapje verder te komen.

Onthoud dit: jij bent mooi, jij bent uniek en jij mag stralen!

Andere onderwerpen waarop kinderen en jongeren gecoacht kunnen worden zijn:

 • weerbaarheid (zie ook weerbaarheidstraining)
 • zelfvertrouwen
 • faalangst (zie ook faalangsttraining)
 • meer- of hoogbegaafdheid: hoe moet je er mee omgaan?
 • veranderen van mindset, gedachtenpatronen

Werkwijze

Bij kind- en jongerencoaching worden veel materialen gebruikt: knutsel- en tekenmateriaal, (Playmobile en Duplo)poppetjes, spellen, overig coachmateriaal. De kinderen ontvangen meestal een map met werkbladen en uitleg, zodat ouders er thuis ook verder over door kunnen praten.

Intake, kosten en overige werkwijze, zie boven.

Wandelcoaching

Samen wandelen brengt je dichter tot elkaar.
Wandelen geeft je tijd om jezelf te leren ontdekken. In de gesprekken die we tijdens het wandelen voeren, heb je de tijd om na te denken. Doordat je elkaar niet aan kijkt, maar wandelt en om kijkt waar je loopt, kun je je gedachten makkelijk de vrije loop laten gaan en kom je dichter bij jezelf: ‘Wat wil ik nu? Waar sta ik voor?’ Het geeft rust en ontspanning.
In de natuur gebruiken we de materialen die we onderweg vinden om mee te coachen en te ‘bomen’. Metaforen vinden we genoeg in de natuur. We associëren, divergeren en halen de natuur in onze belevingswereld.

Plaats en kosten
Wandelcoaching doen we het liefst in een natuurrijke omgeving. Dit kan een bos of ander natuurgebied zijn. Samen bespreken we de plaats waar we gaan wandelen. 
De eerste 15 km (vanaf Vriezenveen) horen bij de coachprijs, wil je verder weg, dan komt er een kilometervergoeding bij.
De standaard vergoeding is €75,- per coachsessie, dit is in de natuur 1 – 1 ½ uur, ongeveer 3 – 6 km wandelen (afhankelijk van het wandeltempo).

Training

Bikkeltjes met Lef
(4-7 jaar)

De weerbaarheidstraining Bikkeltjes met Lef (4-7 jaar) is ontwikkeld door psychologen en (ortho)pedagogen van Spectrum Brabant. Deze training is voor ieder kind een basis voor zijn sociale en emotionele ontwikkeling, doordat er allerlei thema’s en vaardigheden worden geoefend m.b.t. het leren kennen van jezelf en omgaan met de ander. Op een kindvriendelijke en humoristische manier leren kinderen grip te krijgen op hun gedachten en gevoelens en zien zij welk effect hun gedrag heeft op de ander. De typetjes Piepmiep Paula, Bikkelboy Bob, Chill Bill en Woeste Wilma helpen je kind daar graag bij.

De groepstraining is voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. In een groep zitten minimaal 3 en maximaal 6 kinderen.

De trainingen bestaan uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur per keer. Er wordt na elke bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wie ben ik?: mijn sterke kanten, mijn uitdagingen, mijn leerdoelen
 • Hoe kom ik over?: hoe sta ik, hoe kom ik over; houdingen en verborgen boodschappen
 • Eerste indruk: een goed eerste indruk maken
 • Relaxen: ontspanningsoefeningen
 • Leren relativeren: kennismaken met het ‘nieuwe denken’
 • GGGG-model: word de baas over je Gedachten, Gevoelens en Gedrag naar aanleiding van Gebeurtenissen
 • Omgaan met lastig gedrag: nee-zeggen, kritiek geven, om hulp vragen
 • Vrienden: vrienden maken en houden
 • Pesten en plagen: voorkomen en ‘genezen’ van pesten

Er wordt gestart met een intake-gesprek met ouder(s) en kind. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en bekeken of de training aansluit bij de wensen. Tijdens en na de training is er telefonisch contact om te bespreken hoe het gaat.

Het kind ontvangt het voorleesboek ‘Bikkeltjes met Lef’.
Iedere bijeenkomst wordt een thuisopdracht meegegeven om wat geleerd is verder te oefenen.

De investering voor Bikkeltjes met Lef bedraagt €295,- voor de hele training, incl. kennismakingsgesprek, evaluatiemomenten en voorleesboek (in termijnen betalen is mogelijk).

Bij deze training wordt één plaats gereserveerd voor een deelnemer uit een inkomenssituatie rond het bijstandsniveau. Deze plaats wordt aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief van 75% korting. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op.

Regelmatig krijg ik de vraag van ouders of hun kind een individuele weerbaarheidstraining kan volgen. Dit is mogelijk.
Je kind volgt een individuele training, waarbij we werken aan zijn persoonlijke leervraag met betrekking tot weerbaarheid en zelfvertrouwen.
Uit de Bikkeltraining worden de thema’s gebruikt die van toepassing zijn op de leervraag van jouw kind. Je betaalt €60,-  per sessie. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op.

Bij voldoende aanmelding start er in het najaar 2022 een nieuwe Bikkeltjes met Lef training.
Het gaat om de weerbaarheidstraining voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar.
De training wordt gegeven aan de Verzetstraat 50.
De training vindt plaats op  vrijdagmiddag van 13.30-14.30 uur. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona.

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind opgeven. Neem dan contact op.

Kies de training in bovenstaand keuzemenu

Bikkels in de dop
(8-12 jaar)

De weerbaarheidstraining Bikkels in de dop (8-12 jaar) is ontwikkeld door psychologen en (ortho)pedagogen van Spectrum Brabant. Deze training is voor ieder kind een basis voor zijn sociale en emotionele ontwikkeling, doordat er allerlei thema’s en vaardigheden worden geoefend m.b.t. het leren kennen van jezelf en omgaan met de ander. Op een kindvriendelijke en humoristische manier leren kinderen grip te krijgen op hun gedachten en gevoelens en zien zij welk effect hun gedrag heeft op de ander. De typetjes Piepmiep Paula, Bikkelboy Bob, Chill Bill en Woeste Wilma helpen je kind daar graag bij!

De groepstraining is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die nog op de basisschool zitten. In een groep zitten minimaal 3 en maximaal 6 kinderen.

De trainingen bestaan uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Er wordt na elke bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wie ben ik?: mijn sterke kanten, mijn uitdagingen, mijn leerdoelen
 • Hoe kom ik over?: hoe sta ik, hoe kom ik over; houdingen en verborgen boodschappen
 • Eerste indruk: een goed eerste indruk maken
 • Relaxen: ontspanningsoefeningen
 • Leren relativeren: kennismaken met het ‘nieuwe denken’
 • GGGG-model: word de baas over je Gedachten, Gevoelens en Gedrag naar aanleiding van Gebeurtenissen
 • Omgaan met lastig gedrag: nee-zeggen, kritiek geven, om hulp vragen
 • Vrienden: vrienden maken en houden
 • Pesten en plagen: voorkomen en ‘genezen’ van pesten

Er wordt gestart met een intake-gesprek met ouder(s) en kind. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en bekeken of de training aansluit bij de wensen. Tijdens en na de training is er telefonisch contact om te bespreken hoe het gaat.

Het kind ontvangt het werkboek ‘Bikkels in de dop’ met informatie en handige tips.
Iedere bijeenkomst wordt een thuisopdracht meegegeven om wat geleerd is verder te oefenen.

De investering voor Bikkels in de Dop bedraagt €295,- voor de hele training, incl.  kennismakingsgesprek, evaluatiemomenten en werkboek (in termijnen betalen is mogelijk).

Bij deze training wordt één plaats gereserveerd voor een deelnemer uit een inkomenssituatie rond het bijstandsniveau. Deze plaats wordt aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief van 75% korting. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op.

Regelmatig krijg ik de vraag van ouders of hun kind een individuele weerbaarheidstraining kan volgen. Dit is mogelijk na overleg.
Je kind volgt een individuele training, waarbij we werken aan zijn persoonlijke leervraag met betrekking tot weerbaarheid en zelfvertrouwen.
Uit de Bikkeltraining worden de thema’s gebruikt die van toepassing zijn op de leervraag van jouw kind. Je betaalt €60,-  per sessie. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op.

Bij voldoende aanmelding start er in april 2022 een nieuwe Bikkeltraining.
Het gaat om de weerbaarheidstraining voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
De training wordt gegeven aan de Verzetstraat 50.
De training vindt plaats  vrijdagmiddag van 15.30-17.00 uur. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona.

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind opgeven. Neem dan contact op.

Kies de training in bovenstaand keuzemenu

Brugklas Bikkels
(11-14 jaar)

De weerbaarheidstraining Brugklas Bikkels (11-14 jaar) is ontwikkeld voor kinderen die in groep 8 zitten of in de 1e van het Voortgezet Onderwijs. Deze training is voor ieder kind een basis voor zijn sociale en emotionele ontwikkeling, doordat er allerlei thema’s en vaardigheden worden geoefend m.b.t. het leren kennen van jezelf en omgaan met de ander, er worden onderwerpen behandeld om de weerbaarheid van het kind te vergroten. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de overstap (of de start) naar het Voortgezet Onderwijs. Op een kindvriendelijke en humoristische manier leren kinderen grip te krijgen op hun gedachten en gevoelens en zien zij welk effect hun gedrag heeft op de ander, middels de sociale en cognitieve leertherapie. Het sociaal leren staat in de Bikkellesprogramma’s centraal in de vorm van het gebruik van de typetjes (Bikkel, Pieper, Woesteling en Chiller).

 

De groepstraining is voor kinderen uit groep 8 van de basisschool en voor de tieners die in de 1e van het VO zitten.  (11-14 jaar).

In een groep zitten minimaal 3 en maximaal 6 kinderen.

De trainingen bestaan uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Er wordt na elke bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wie ben ik?: mijn sterke kanten, mijn uitdagingen, mijn leerdoelen
 • Hoe kom ik over?: hoe sta ik, hoe kom ik over; houdingen en verborgen boodschappen
 • Eerste indruk: een goed eerste indruk maken
 • Relaxen: ontspanningsoefeningen
 • Leren relativeren: kennismaken met het ‘nieuwe denken’
 • GGGG-model: word de baas over je Gedachten, Gevoelens en Gedrag naar aanleiding van Gebeurtenissen
 • Omgaan met lastig gedrag: nee-zeggen, kritiek geven, om hulp vragen
 • Vrienden: vrienden maken en houden
 • Pesten en plagen: voorkomen en ‘genezen’ van pesten
 • Overgang VO: hoe gaat de overgang naar het VO en hoe houd ik me staande

Er wordt gestart met een intake-gesprek met ouder(s) en kind. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en bekeken of de training aansluit bij de wensen. Tijdens en na de training is er telefonisch contact om te bespreken hoe het gaat.

Het kind ontvangt het boek en werkboek ‘Brugklas Bikkels’ met informatie en handige tips.
Iedere bijeenkomst wordt een thuisopdracht meegegeven om wat geleerd is verder te oefenen.

De investering voor Brugklas Bikkels bedraagt €295,- voor de hele training, incl.  kennismakingsgesprek, evaluatiemomenten en (werk)boek (in termijnen betalen is mogelijk).

Bij deze training wordt één plaats gereserveerd voor een deelnemer uit een inkomenssituatie rond het bijstandsniveau. Deze plaats wordt aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief van 75% korting. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op.

Regelmatig krijg ik de vraag van ouders of hun kind een individuele weerbaarheidstraining kan volgen. Dit is mogelijk na overleg.
Je kind volgt een individuele training, waarbij we werken aan zijn persoonlijke leervraag met betrekking tot weerbaarheid en zelfvertrouwen.
Uit de Bikkeltraining worden de thema’s gebruikt die van toepassing zijn op de leervraag van jouw kind. Je betaalt €60,-  per sessie. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op.

De training wordt gehouden op 4 woensdagmiddagen in het schooljaar 2021/2022 en 3 trainingen in het nieuwe schooljaar 2022/2023.

De data zijn: 8, 15, 22, 29 juni en 7, 14, 21 september 2022

De training wordt gegeven aan de Verzetstraat 50 in Vriezenveen.

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind opgeven. Neem dan contact op.

Kies de training in bovenstaand keuzemenu

Huiswerk Bikkels
(10-14 jaar)

 

Huiswerk Bikkels is een plan- en studievaardigheden training. Kinderen van groep 7/8 en uit het Voortgezet Onderwijs klas 1 en 2 leren door deze training om:

– zichzelf beter te motiveren en te concentreren
– Leer- en maakwerk efficiënter aan te pakken
– meer overzicht te krijgen op hun huiswerk door het gebruik van planmethodes

In 4 sessies van 1,5 uur (of 8 van 50 minuten) leren ze om te leren.
Daarnaast hebben ze kennis over houding, denken voelen en doen.

 

 

De groepstraining is voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool en voor de tieners die in de 1e en 2e  van het VO zitten.  (10-14 jaar).

In een groep zitten minimaal 3 en maximaal 6 kinderen.

De trainingen bestaan uit 4  bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Deze worden om de twee weken gegeven. Er wordt na elke bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

Dit is geen weerbaarheidstraining. In deze training zal gewerkt worden aan het leren leren, het plannen van je huiswerk en hoe je je huiswerk het beste maakt.

Er wordt gestart met een intake-gesprek met ouder(s) en kind. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en bekeken of de training aansluit bij de wensen. Na de training is er (telefonisch) contact om kort te evalueren.

Het kind ontvangt het boek en werkboek ‘Huiswerk Bikkels’ met informatie en handige tips.
Iedere bijeenkomst wordt een thuisopdracht meegegeven om wat geleerd is verder te oefenen.

De investering voor Huiswerk Bikkels bedraagt €175,- voor de hele training, incl.  kennismakingsgesprek, evaluatiemomenten en (werk)boek (in termijnen betalen is mogelijk).

Bij deze training wordt één plaats gereserveerd voor een deelnemer uit een inkomenssituatie rond het bijstandsniveau. Deze plaats wordt aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief van 75% korting. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op.

Regelmatig krijg ik de vraag van ouders of hun kind een individuele training kan volgen. Dit is mogelijk na overleg.
Je kind volgt een individuele training, waarbij we werken aan zijn persoonlijke leervraag met betrekking tot weerbaarheid en zelfvertrouwen.
Uit de Bikkeltraining worden de thema’s gebruikt die van toepassing zijn op de leervraag van jouw kind. Je betaalt €60,-  per sessie. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op.

De training wordt gehouden in het nieuwe schooljaar 2022/2023. Data volgt.

De training wordt gegeven aan de Verzetstraat 50 in Vriezenveen.

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind opgeven. Neem dan contact op.

Kies de training in bovenstaand keuzemenu

Faalangsttraining

Wat is faalangst?

Een definitie: Faalangst is een vorm van angst die zich voordoet bij het uitvoeren van cognitieve, sociale of motorische taken en waarvan het effect is dat mensen minder presteren dan waartoe zij in staat zouden zijn wanneer die angst zich niet voordoet. Deze angst doet zich alleen voor in situaties waarin een prestatie moet worden geleverd.

Faalangst betekent voor jou misschien dat je blokkeert wanneer je een moeilijke of ingewikkelde taak moet uitvoeren. Je weet echt niet meer wat je moet doen, je klapt dicht en kunt niet meer doen wat je moet doen. Een gevolg kan zijn dat je niet meer nieuwe dingen kunt leren of kunt opschrijven wat je geleerd hebt (bij toetsen bijv.). Je kunt niet meer uit je woorden komen, je weet het ineens niet meer (bij presentaties of ontmoetingen met anderen bijv.). Misschien ben je ineens heel onhandig, je struikelt, doet onhandige dingen met je lichaam. Je weet van jezelf dat je het best kunt, maar het komt er gewoon niet op het goede moment uit.

De faalangsttraining noemen we LEF training. We willen je leren om LEF te krijgen, maar de letters betekenen ook iets: Leren Effectief omgaan met Faalangst. Hoe leer je nu met je angst om te gaan? Hoe krijg je nu lef?


Moeder - dochter

Moeder-dochter dag is een workshopdag voor moeders en dochters. Tijdens de workshop willen we elkaar beter leren kennen, een positief lichaamstaal leren spreken en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Als we om ons heen kijken op tv, internet en folders, zien we mensen waarop we willen lijken, we willen zijn zoals zij. We voelen ons niet goed genoeg, we voelen ons minder. Tijdens de Moeder-dochter dag kijken we naar wie we echt zijn, hoe we zijn en waarvan we kunnen genieten. We leren elkaar (her)ontdekken en merken dat alles wat we zien ook niet altijd is wat het lijkt.

Wauw!  Jij bent gaaf…!

logo moeder dochter plaatje

Naast het luisteren, samen praten, is er ook tijd om samen leuke dingen te doen: lekker eten en creatief bezig zijn. Natuurlijk vergeten we niet om het mooie dat je al hebt te accentueren…… Enkele onderdelen van deze dag: creatief knutselen, fotoshoot, lekker eten, qualitytime voor moeder en dochter.

De Moeder-dochter dag wordt gegeven in het najaar van 2022. De exacte datum wordt z.s.m. bekend gemaakt.
Locatie: Krijgerstraat 57, Vriezenveen
Tijd: vanaf 10.30 uur inloop, start 11.00 uur, eind 16.00 uur
De dochter mag in groep 7 of 8 zitten of in de 1e van het VO.
De kosten voor deze dag zijn € 50,- per stel.